Informacje podstawowe 

 

 

 

Dom Dziennego Pobytu

"NIEDZIELA"


Godziny pracy: poniedziałek – piątek godz. 7.00 – 15.30
Sobota 7.00 – 14.00

nr tel.:(46) 833 24 64

 

Kadra:
Pracownik socjalny - Jadwiga Kowalik
Pomoc kuchenna - Ewa Kozłow

Terapeuta zajęciowy - Agata Kamińska

 

Usługi świadczone przez DDP „Niedziela” obejmują;

  1. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjno – kulturalnych podopiecznych, organizowanie zajęć terapeutycznych.
  2. Zapewnienie całodziennej opieki i wyżywienia, bez odrywania człowieka starszego od środowiska, w którym żyje.

 

Pierwszeństwo do korzystania z DDP "Niedziela" mają osoby w wieku emerytalnym, samotne oraz o zmniejszonej sprawności psychofizycznej

 


Liczba odwiedzin : 5807
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SKIERNIEWICACH
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gorgol-Chmielewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gajewska
Czas wytworzenia: 2010-12-02 10:51:33
Czas publikacji: 2018-12-06 12:28:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak