Informacje podstawowe 

 

 

MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Podstawa prawna działania Zespołu:

 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr. 17, poz. 162 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 110 z późn. zm.),
 • rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1438),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 818),
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skierniewicach powołany został przez Prezydenta Miasta Skierniewice przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Skierniewicach i obejmuje zasięgiem swego działania teren Miasta Skierniewice oraz od dn. 01.08.2012 r. powiat skierniewicki.
 

Siedziba Zespołu:
Skierniewice, ul. Senatorska 12, parter budynku

Przewodniczący Zespołu – Albina Walczak,  Skierniewice, ul. Senatorska 12, pokój nr 4

Godziny urzędowania:
 od 8:00 do 16:00 - poniedziałek - piątek - pokój nr 3 i 4
Informacja telefoniczna: (46) 833 40 12

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16-go roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16-ty rok życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej,
 • karty parkingowe.
 


Liczba odwiedzin : 18430
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SKIERNIEWICACH
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gorgol-Chmielewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Gajewska
Czas wytworzenia: 2010-12-02 12:01:08
Czas publikacji: 2018-02-01 14:37:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak