Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin - zmaiany od 1 sierpnia 2017r. 

 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin -zmiany od 1 sierpnia 2017r.

 

WZORY WNIOSKÓW:

 Wzory wniosków dostępne są również na stronie inrternetowej Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dlarodzin/

I. Świadczenie wychowawcze- formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

II. Świadczenie wychowawcze- formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

Załączniki

SW-1 do 30 wrzesnia 2017 r.(1).pdf

Data: 2017-07-24 11:33:47 Rozmiar: 146.24k Format: .pdf Pobierz

ZSW-01 do 30 wrzesnia 2017 r..pdf

Data: 2017-07-24 11:33:47 Rozmiar: 99.34k Format: .pdf Pobierz

ZSW-2 do 30 wrzesnia 2017 r.(1).pdf

Data: 2017-07-24 11:33:47 Rozmiar: 86.83k Format: .pdf Pobierz

ZSW-3 do 30 wrzesnia 2017 r.(2).pdf

Data: 2017-07-24 11:33:47 Rozmiar: 84.57k Format: .pdf Pobierz

ZSW-04 do 30 wrzesnia 2017 r.(1).pdf

Data: 2017-07-24 11:33:47 Rozmiar: 84.37k Format: .pdf Pobierz

SW-1_nowy_okres(1).pdf

Data: 2017-07-24 11:33:47 Rozmiar: 147.19k Format: .pdf Pobierz

ZSW-01_nowy_okres.pdf

Data: 2017-07-24 11:33:47 Rozmiar: 99.4k Format: .pdf Pobierz

ZSW-3_nowy.pdf

Data: 2017-07-24 11:33:47 Rozmiar: 98.56k Format: .pdf Pobierz

ZSW-04_nowy_okres.pdf

Data: 2017-07-24 11:33:47 Rozmiar: 85.22k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1123
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SKIERNIEWICACH
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gorgol-Chmielewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Gorgol-Chmielewska
Czas wytworzenia: 2017-07-24 11:33:47
Czas publikacji: 2017-07-24 11:53:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak