Rodzina 500+ 

 

Rodzina 500+

 

 

Przyjmowanie interesantów: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Senatorska 12

  • tel. (46) 880 95 25, pokój 6
  • od poniedziałku  do piątku w godz. 8.00 -16.00

referent Aleksandra Malka
referent Elżbieta Sekrecka
pomoc administracyjna Bogumiła Trojanowska

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Terminy składania wniosku:

Wnioski będą wydawane od 1 kwietnia 2016 roku

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 roku

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Dział Świadczeń rodzinnych.

tel. 880 95 25; 46 880 95 26

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia (kwiecień, maj czerwiec), to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

 

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. lipiec 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Załączniki

Informacja 500+.docx

Data: 2016-02-29 13:53:42 Rozmiar: 92.52k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 5601
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SKIERNIEWICACH
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gorgol-Chmielewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Gorgol-Chmielewska
Czas wytworzenia: 2016-02-29 13:51:17
Czas publikacji: 2016-04-11 14:11:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak